Новини

Фирма „РАД-МАР“ ООД завърши проект с наименование „Закупуване на машини и оборудване за обособяване на линия за производство на биологични продукти от орехи и лешници, собствено производство“

 

08/03/2023

Фирма „РАД-МАР“ ООД завърши изпълнението на проект с наименование „Закупуване на машини и оборудване за обособяване на линия за производство на биологични продукти от орехи и лешници, собствено производство“

Фирма „РАД-МАР“ ООД завърши изпълнението на проект с наименование „Закупуване на машини и оборудване за обособяване на линия за производство на биологични продукти от орехи и лешници, собствено производство“ и номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.001-0089-C03.

Общият размер на полученото европейско финансиране е 134 812.47 лв.

Проектът е финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони

В проекта са изпълнени следните дейности:

– Инвестиции свързани със закупуване на машини и оборудване за производство на биологичен тахан и негови производни;

– Инвестиции свързани с изграждане на фотоволтаична инсталация за нуждите на новото оборудване;

– Инвестиции свързани с предварителни разходи, необходими за подготовка на проектното предложение и последващото му управление;

 

С проекта са създадени четири нови работни места и се насърчава биологичното производство на черупкови плодове – орехи и лешници, като над 65% от общото производство на био орехов и био лешников тахан са от ядки добити от собствени насаждения на Рад-Мар ООД.

 

Изпълнението на проекта цели подобряване на цялостната дейност на фирмата, чрез:

1.             Внедряване на нови мощности;

2.             Внедряване на нови продукти;

3.             Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;

4.             Подобряване на енергийната ефективност в предприятието;

5.             Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

6.             Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Настоящата публикация е изготвена от „РАД-МАР“ ООД, която единствена носи отговорност за съдържанието и по никакъв начин не ангажира Европейската комисия и Държавен фонд „Земеделие“ с позицията си.

 

 

 

04/11/2019

Фирма „РАД-МАР“ ООД изпълнява проект с наименование „Закупуване на машини и оборудване за обособяване на линия за производство на биологични продукти от орехи и лешници, собствено производство“ и номер на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-4.001-0089-C03.

Проектът е финансиран по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони

Предвиждат се следните дейности:

– Инвестиции свързани със закупуване на машини и оборудване за производство на биологичен тахан и негови производни;

– Инвестиции свързани с изграждане на фотоволтаична инсталация за нуждите на новото оборудване;

– Инвестиции свързани с предварителни разходи, необходими за подготовка на проектното предложение и последващото му управление;

 

Изпълнението на проекта цели подобряване на цялостната дейност на фирмата, чрез:

1.             Внедряване на нови мощности;

2.             Внедряване на нови продукти;

3.             Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини;

4.             Подобряване на енергийната ефективност в предприятието;

5.             Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

6.             Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти;

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Настоящата публикация е изготвена от „РАД-МАР“ ООД, която единствена носи отговорност за съдържанието и по никакъв начин не ангажира Европейската комисия и Държавен фонд „Земеделие“ с позицията си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *